03/05/2018 - Betrapt?! Op getrapte zorg, studiedag ouderenzorg  

De laatste decennia hebben maatschappelijke en zorggerelateerde ontwikkeling een grote invloed gehad op de wijze waarop de GGZ momenteel georganiseerd wordt.  Art. 107 bracht en brengt  nog steeds veel beweging in de psychiatrische ziekenhuizen. Het is en blijft een ‘hot topic’ waar zowel wordt ingezet op het creëren van vermaatschappelijking alsook het intensifiëren van de zorg. Voor de doelgroep ouderen wordt er ingezet op een schijnbeweging: art. 107 richt zich in eerste instantie niet tot deze doelgroep maar vanuit de sector wordt de nood wel gevoeld om proactief aan de slag te gaan.  

De ouderenzorg geboden vanuit Sirius steunt op de principes van ‘getrapte’ zorg’ (stepped care): een behandeling die “zo kort als mogelijk, zo intensief en zo lang als nodig is.”  De dagbehandeling is in dat kader een onmisbare schakel om de zorg zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de ouderen te bieden. Tijdens deze studiedag ‘betrappen’ we de ouderenzorg op hun proactieve en dynamische kant waar vanuit de stepped care benadering geïnvesteerd wordt in de verdere ontwikkeling van de klinische praktijk en het werken vanuit een netwerk.

Programma 

12:00    Ontvangst met broodjes

13:00   Welkomstwoord

13:15    Lezing ‘de persoonsgerichte benadering in getrapte zorg’ Dr An Hulstaert 

14:00   Lezing ‘getrapte zorg of doortrapte zorg?’  Luc Van de Ven

15:00    Vraagstelling en pauze

15:30    Lezing ‘dagbehandeling ‘the missing link’ in een volwaardige getrapte zorg?’  

16:30    Receptie

Praktische informatie  

Datum & uur: donderdag 3 mei van 12.00u tot 16.30u
Plaats : Jules Knapenzaal, campus Melveren, Melveren-Centrum 111, 3800 Sint-Truiden.

Prijs medewerkers Asster : 0 €
Prijs externen: 50 €
Prijs studenten: 25 €

Accreditering voor artsen werd aangevraagd.

INSCHRIJVEN

Gelieve u hieronder in te schrijven.
Uiterste inschrijvingsdatum : 26 april 2018

BETALING

Gelieve het juiste bedrag te storten vóór 01 mei 2018 op rekeningnummer BE51 45 3601 5621062   Asster vzw, Halmaalweg 2, 3800 St-Truiden
met vermelding "0305 Betrapt_ Naam deelnemer(s) & Organisatie".

Extra informatie via lily.roggen@asster.be.


Inschrijven 

Naam *:
Emailadres *:
Organisatie :
Aantal personen *:
gelieve alle velden met * in te vullen