Masster december 2018, jaargang 8, nr. 2 

Cover


Masster is een wetenschappelijk tijdschrift van het psychiatrisch ziekenhuis Asster.
Masster wil vanuit de visie van het ziekenhuis op zorg, aandacht hebben voor de professionalisering van zorg en behandeling en de samenwerking op diverse niveaus bevorderen (interdisciplinair, sectoraal en intersectoraal).
Het tijdschrift richt zich naar allen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de zorg en behandeling van psychiatrische patiënten.
Het tijdschrift wordt gratis aan de leden van het Limburgs netwerk bezorgd. Oplagen: 1000 (voornamelijk procincie Limburg).
Hebt u een artikel dat u wenst te publiceren in Masster of heeft u vragen? Neem dan contact op met de verantwoordelijke uitgever: jaak.poncelet@asster.be

Eindredactie: Dr. Marie-Paule Clerinx
Verantwoordelijke uitgever: Jaak Poncelet
Interne coördinatie: Hans Vandermolen, Wendy Schuppen

Wij wensen je veel leesplezier.