Wat is het Vlaams Indicatoren Project voor PatiŽnten en Professionals?

Vlaams Indicatoren project

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP² GGZ) meet aspecten van de kwaliteit van zorg in de voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg. Psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, mobiele equipes, revalidatiecentra voor drughulpverlening, psychosociale revalidatiecentra en centra ambulante revalidatie kunnen aan de hand van kwaliteitsindicatoren aspecten van hun kwaliteit van zorg meten. Die metingen leveren nuttige informatie op voor de zorgverleners en de zorgvoorzieningen zelf, voor verwijzers, voor de overheid, voor het brede publiek en "last but not least" voor de patiënt.

  • De voorzieningen kunnen die onderdelen van hun kwaliteit nauwgezet opvolgen en met elkaar vergelijken. Op welke punten scoren ze goed, op welke punten scoren ze minder? Dit is een stimulans om te verbeteren en van elkaar te leren. Het maakt duidelijk waar er marge tot verbetering zit en het helpt om keuzes te maken bij het inzetten van de beschikbare middelen.
     
  • Zowel voor de overheid als voor de patiënten, bewoners, medewerkers, bezoekers,... zijn de kwaliteitsindicatoren een bron van informatie over hoe het met de kwaliteit in de GGZ-sector in zijn geheel of in een bepaalde voorziening gesteld is.

Welke indicatoren worden gemeten? 

Asster vindt het leveren (en meten) van kwaliteitsvolle mensgerichte zorg belangrijk. Sinds 2016 neemt Asster daarom actief deel aan een aantal Vlaamse Kwaliteitsindicatoren voor de Geestelijke Gezondheidszorg die geörganiseerd worden via het  Vlaams Indicatoren Project GGZ (VIP2) en het Vlaams Instituut Kwaliteit van zorg (VIKZ). 

Asster neemt in 2020 deel aan de volgende kwaliteitsindicatoren:

  • De Vlaamse Patiëntenpeiling (PZ Asster en PVT De Passer)
  • Volledigheid beleid betrekken van de context (PZ Asster en PVT De Passer)
  • Behandelplan (PVT De Passer)
  • Handhygiëne (PZ Asster)

Resultaten kwaliteitsindicatoren  

Resultaten op vlak van kwaliteit van zorg voor PZ Asster en PVT De Passer (en andere zorgvoorzieningen in Vlaanderen) zijn terug te vinden op de website van het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg via www.zorgkwaliteit.be.

De resultaten voor PZ Asster en PVT De Passer kan u ook op deze website vinden:

Bij vragen hierover, kan u contact opnemen met Mevr. Riet Fonteyne, Manager Kwaliteit en Patiëntveiligheid, riet.fonteyne@asster.be