VPP peiling & PZ Asster 

Eén keer per jaar (gedurende 6 weken) kunnen onze patiënten deelnemen aan de Vlaamse Patiënten Peiling voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Deze VPP peiling peilt naar de kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid en werd opgesteld via het VIP² project (Vlaams Patiëntenforum) door en voor patiënten. Deze vragenlijst wordt ook afgenomen in andere voorzieningen waardoor we onze resultaten kunnen vergelijken.

Op basis van de resultaten van de VPP peiling worden binnen PZ Asster verbeteracties opgezet op afdelingsniveau, clusterniveau en ziekenhuisniveau om de kwaliteit van zorg en de tevredenheid van onze patiënten te verbeteren.

Algemene tevredenheid 

Hieronder kan u de resultaten vinden van 2018 voor de algemene beoordeling van PZ Asster. Onze patiënten die deelgenomen hebben aan de bevraging in 2018 (n = 285) gaven PZ Asster een gemiddelde score van 7.4. Deze score komt overeen met de gemiddelde score van alle Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen (met een gemiddelde score van 7.5) en is vergelijkbaar met onze score van 2017.

Grafiek algemene tevredenheid PZ Asster 

Aanbeveling aan vrienden en familie 

PZ Asster wordt door 80% (37% Zeker Wel, 43% Waarschijnlijk Wel) van de bevraagde patiënten in 2018 aanbevolen aan vrienden en familie. Deze score komt overeen met het resultaat van 2017 en is analoog met het gemiddelde van de sector (psychiatrische ziekenhuizen).

Grafiek aanbeveling aan derden PZ Asster 

 

Inzet van ervaringsdeskundigen 

Asster heeft in 2017 beroep gedaan op 10 verschillende ervaringsdeskundigen, die als vrijwilligers werden ingezet voor diverse opdrachten zoals familiegesprekken, voordrachten, deelname aan adviesgroepen, ...

In 2018 willen we nog meer inzetten op het betrekken van ervaringsdeskundigen binnen onze organisatie.

Volledig geneesmiddelenvoorschrift 

In PZ Asster zijn in 2017 91,74% van de gecontroleerde voorschriften volledig en bevatten zij de 10 elementen. Al onze voorschriften zijn elektronisch. We halen geen maximale score omdat bepaalde voorschriften "indien-nodig medicatie" omvat. VIP² gaat in 2018 een evaluatie houden van deze indicator voor dit type van voorschriften. Onze score is vergelijkbaar met de rest van de sector.

Voor 100% van onze voorschiften waren bovendien steeds volgende 8 (van de 10) items in orde:

  • naam en voornaam van de patiënt
  • geboortedatum patiënt
  • naam van het geneesmiddel
  • toedieningsvorm van het geneesmiddel
  • sterkte met eenheid van het geneesmiddel
  • naam en voornaam van de arts
  • elektronische handtekening van de arts 
  • datum van het voorsschrift