Routine Outcome Monitoring 

Binnen Asster wordt heden een ziekenhuisbreed traject opgestart om per patiënt de effecten/gevolgen van zijn/haar behandeling te kunnen meten (Routine Outcome Monitoring = ROM) via QuestManager. Gelet op de verschillen per doelgroep zal elke afdeling hier zelf de nodige accenten leggen. Dit traject zal ons verder helpen om de effectiviteit van onze zorg in kaart te brengen.