Feedback-gestuurde zorg binnen Asster 

Binnen Asster wordt heden een ziekenhuisbreed traject opgestart om per patiënt de effecten/gevolgen van zijn/haar behandeling te kunnen meten (Routine Outcome Monitoring = ROM) via QuestManager. Gelet op de verschillen per doelgroep zal elke afdeling hier zelf de nodige accenten leggen. Centraal binnen dit traject staat de dialoog tussen de patiënt en de zorgverleners. Dit zal ons verder helpen om zorg op maat te realiseren en de effectiviteit van onze zorg in kaart te brengen.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Mevr. Marlies Claesen, medewerker dienst kwaliteit, marlies.claesen@asster.be