Adviesgroepen 

Richtlijnen en inzichten die onze behandelingen onderbouwen, vertrekken niet enkel vanuit de verschillende disciplines of vakgroepen maar ook bv. vanuit adviesgroepen.

Binnen Asster zijn er op dit moment twee adviesgroepen actief rond de thema’s preventie en interventie in kader van agressie en suïcide. Zij werken het beleid, procedures uit op basis van recente wetenschappelijke inzichten, bv. het safewardsmodel inzake preventie van agressie, de risicotaxatie van suïcide op basis van de MINI-vragenlijst, enz. Deze kennis en inzichten vertalen zij ziekenhuisbreed door overdracht naar referentieverpleegkundigen (i.e., experten rond een specifiek thema binnen elke afdeling) en in het vormingspakket van zorgmedewerkers binnen het ziekenhuis, zoals bijvoorbeeld de basisopleiding suïcidepreventie. Onze medewerkers bieden op hun beurt inzichten in wat er al dan niet werkt in de zorg waardoor onze behandelingen ook praktijkgericht onderbouwd worden.