Effectiviteit van de behandeling 

Zorg moet ‘goed’, ‘warm’ en ‘kwalitatief’ zijn en zorg moet 'evidence based' zijn. Dat laatste betekent dat de zorg die we bieden gebaseerd moet zijn op wetenschappelijke inzichten.

Zoals in vele zorginstellingen is het ook de missie van Asster om kwalitatief hoogstaande zorg en behandeling te bieden. Streven naar kwaliteit betekent dat we werken aan verschillende aspecten bv. toegang tot zorg, billijkheid, economie, maar ook efficiëntie en effectiviteit. Die laatste vertalen wij als: "Hoe slaagt een behandeling erin om een verschil te maken in het leven van de patiënt". Het versterken van de efficiëntie en de effectiviteit van de geboden zorg en behandeling is voor Asster een zeer belangrijke doelstelling en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek helpen ons daarbij.

Onze behandelingen, visies en programma’s gaan eerst en vooral uit van het perspectief van de patiënt en zijn/haar familiale en professionele context. Op die manier kunnen we goede zorg en behandeling bieden die de interesses, waarden, noden en keuzes van de patiënt respecteert.

Het is echter onze opdracht als zorgverleners om van deze goede zorg ook kwalitatieve zorg te maken. Dat kan door bestaande wetenschappelijke literatuur/onderzoek kritisch door te nemen, te koppelen aan onze eigen behandelsetting en de noden, voorkeur, omgeving, cultuur van de patiënt inzake zijn/haar welzijn en gezondheid. Het doel is steeds om zo optimaal mogelijke klinische zorg te bieden op individueel niveau.

Dit is geen eindig maar wel een continue proces. Inzichten veranderen met de tijd en het is aan ons om deze op te pikken en toe te passen in onze behandelcontext.

Hoe doen we dat concreet?