Vrijwilligerswerk 

Inschakelen van vrijwilligers is een bewuste keuze binnen Asster. In het psychiatrisch ziekenhuis en verzorgingstehuis streeft men naar een totale zorg waarbij alle facetten van het mens-zijn aandacht krijgen. Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in dit proces en maken een wezenlijk verschil in de kwaliteitszorg. Zij streven samen met de vaste medewerkers naar een behandelklimaat waarin respect, warme betrokkenheid en creativiteit voelbaar aanwezig zijn. Zij vullen het werk van hulpverleners aan en brengen de samenleving in het ziekenhuis en het ziekenhuis in de samenleving. Zij doen dit belangeloos en enthousiast en verdienen hiervoor onze waardering en steun.
Voor de vrijwilliger is vrijwilligerswerk een manier om iets te doen voor anderen,iets bij te leren, sociale contacten te leggen of kennis en ervaring te delen met anderen.

Wat kan u als vrijwilliger doen?

Vrijwilligerswerk komt tot stand vanuit een samenspel tussen de zorgvragen van de zorgeenheden en de interesses, talenten en engagement van de vrijwilliger.
Aard van de activiteiten:

  • Bezoekvrijwilliger: inzet voor individuele patiënt
  • Begeleiding bij vrijetijdsactiviteiten individueel of in groep vb praatcafé, paardrijden, wandelen, internetcafé, kaarten…
  • Meehelpen bij pastorale activiteiten
  • Ondersteuning op afdelingen: vb. tijdens maaltijden
  • Patiëntenbibliotheek

Wat verwachten wij van u als vrijwilliger?

Ervaring in de zorg kan een pluspunt zijn maar is geen voorwaarde. Een engagement met aandacht voor de levenskwaliteit van de patiënt is essentieel. We zoeken vrijwilligers die geduldig en respectvol omgaan met mensen met psychische problemen.

Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We streven naar een vlotte samenwerking rekeninghoudend met de beschikbare tijd en interesses van de vrijwilliger en de zorgnoden van de organisatie. Goede afspraken maken goede vrienden en vermijden misverstanden.

Wat kan u als vrijwilliger van ons verwachten?

De interne verantwoordelijke begeleidt, informeert, ondersteunt en geeft feedback. Zij zorgt ervoor dat elke vrijwilliger zijn taak naar behoren kan uitvoeren en voldoening vindt in zijn engagement. Zij is een aanspreekpunt voor elke vrijwilliger en streeft naar een open communicatie tussen alle betrokkenen (vrijwilliger, verantwoordelijke, zorgdienst).
Asster is aangesloten bij Present Caritas Vrijwilligerswerk. Present sluit een overeenkomst af met iedere vrijwilliger en verzekert hem/haar voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Hoe wordt u vrijwilliger?

Na een telefonisch contact of email wordt u uitgenodigd voor een vrijblijvend gesprek waarin we peilen naar uw interesses en verwachtingen en aangeven welke de mogelijkheden voor
vrijwilligerswerk zijn. Nadien kan u beslissen of u het engagement aangaat en worden verdere afspraken gemaakt.
 

Wenst u meer informatie?

Aarzel niet en neem gerust contact met ons op. Wij trachten uw vraag correct en snel te beantwoorden.
Hoe kan u ons bereiken?
Bea Schoubs
verantwoordelijke vrijwilligerswerking
011 78 88 40 - bea.schoubs@asster.be

Share