Vzw Provincialaat der Broeders van Liefde zoekt: directeur (m/v) voor ziekenhuisschool “De Radar”.  

De Radar is een nieuwe ziekenhuisschool buitengewoon Onderwijs OV4 type 5 met twee vestigingsplaatsen op de campussen van de Alexianen Zorggroep in Tienen en het Psychiatrisch Ziekenhuis Asster in Sint-Truiden. De school verstrekt onderwijs aan opgenomen kinderen en jongeren met diverse onderwijsnoden.

Als directeur van De Radar sta je onder meer in voor de dagelijkse leiding van de school op diverse domeinen, de coaching van leerkrachten en een goede afstemming met betrokken psychiatrische ziekenhuizen, scholen en andere instanties.

Interesse? Surf dan zeker naar www.deradar.be voor meer info omtrent deze openstaande functie en de sollicitatieprocedure. Solliciteren kan tot en met 27/05/2019.

Afdelingshoofd – Sirius 4 (dagkliniek ouderenpsychiatrie) – Voltijds – Onbepaalde duur 

Momenteel zijn we op zoek naar een afdelingshoofd (m/v) voor Sirius 4, de dagkliniek binnen de cluster Sirius. Deze zorgcluster binnen ons psychiatrisch ziekenhuis  heeft een jarenlange ervaring en expertise opgebouwd in de residentiële psychiatrische hulpverlening en ambulante dagbehandeling voor de doelgroep ouderen met een psychiatrische stoornis.  Voor een uitgebreide omschrijving van Sirius 4 en het zorgaanbod verwijzen we graag naar onze website: http://www.asster.be/zorgaanbod.

Als afdelingshoofd van Sirius 4 vervul je 3 rollen in een voltijdse jobtime:
• Afdelingshoofd (aan een jobtime van ongeveer 50%)
• begeleid(st)er (bij voorkeur als verpleegkundige) op diezelfde dagkliniek
• coördinator van afdelingsoverschrijdende initiatieven

Functieomschrijving

Het afdelingshoofd (m/v):
• Is het aanspreekpunt van de afdeling en verantwoordelijk voor de organisatie, continuïteit en de
  kwaliteit van de verpleegkundige en paramedische activiteit binnen zijn/haar equipe.
• Maakt deel uit van het kernteam (bestaande uit transmurale zorgmanager, afdelingshoofd,
  afdelingspsychiater en psychologen), is mee verantwoordelijk voor de opdrachten van het kernteam
  en ondersteunt andere kernteamleden bij het realiseren van hun opdracht.
• Staat in voor een adequaat en rationeel beheer van de financiële en materiële middelen van de
  afdeling.
• Is  verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de afdeling
• Ondersteunt de professionele ontwikkeling van alle teamleden, stimuleert hen in een constructieve
  samenwerking en streeft hierbij naar een gedeeld leiderschap.
• Informeert de teamleden over de ontwikkelingen binnen de afdeling, de zorgcluster, het ziekenhuis
  en de GGZ in het algemeen.
• Coördineert binnen de cluster de afdelingsoverschrijdende initiatieven.
• Combineert dit alles met een rol als verpleegkundig begeleid(st)er.
• Levert een actieve bijdrage in het goed samenwerken met andere afdelingen en diensten en met de
  leden van het netwerk.
• Draagt bij tot de realisatie van doelstellingen van het ziekenhuis in het algemeen en van de
  doelgroep ouderenpsychiatrie in het bijzonder en werkt hiervoor nauw samen met de managers,
  beleidsartsen en directie van het ziekenhuis.
• Stuurt, begeleidt en evalueert veranderingsprocessen op de afdeling, en draagt vanuit deze kennis
  bij aan processen en cultuur in en van het ziekenhuis. Draagt mee verantwoordelijkheid voor het
  sturen, begeleiden en evalueren van (veranderings)processen binnen het ziekenhuis.

Functieprofiel

• Je kan medewerkers coachen, motiveren, prikkelen en enthousiasmeren
• Je neemt graag verantwoordelijkheid op en werkt goed in teamverband
• Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden en staat open om mee te werken aan
  projecten
• Je kan doelgericht en efficiënt te werk gaan
• Je beschikt over een analytisch denkvermogen
• Je bent proactief en oplossingsgericht
• Je beschikt over sterke communicatieve/sociale vaardigheden en bent transparant
• Je engageert je tot het werken volgens de ideeën van ‘clinical leadership’ en Planetree
• Je hebt een bijzondere affiniteit voor ouderenpsychiatrie en transmuraal werken
• Je kan de verschillende rollen in een correcte balans invullen

Aanwervingsvoorwaarden

• Je beschikt over een diploma bachelor in de verpleegkunde aangevuld met een opleiding omtrent
  ‘leiding geven’ (banaba zorgmanagement, master verpleegkunde of master in het management en
  beleid van de gezondheidszorg) of bent bereid deze te volgen
• Je herkent je in de gevraagde competenties
• Ervaring binnen een gelijkwaardige leidinggevende functie wordt beschouwd als een meerwaarde

Aanbod

• Tewerkstellingspercentage: Voltijds
• Campus: Melveren
• Startdatum: Vanaf 01/09/2019
• Contract: Onbepaalde duur
• Weddeschaal: Conform de ziekenhuisbarema’s
• Een zeer boeiende job in een enthousiast team met veel ruimte voor ontwikkelings- en
  doorgroeimogelijkheden
• Een correcte verloning en heel wat extralegale voordelen (gratis hospitalisatieverzekering,
   maaltijdcheques, kinderopvang tijdens schoolvakanties, …)

Wens je bijkomende informatie?

Voor bijkomende inhoudelijke informatie kan je terecht bij:
• dhr. Franky Beyen, zorgmanager cluster Sirius (011/78 88 00 – franky.beyen@asster.be)
 Voor bijkomende algemene informatie kan je terecht bij:
• Sarah Brepoels, arbeidspsychologe (011/78 81 59 – sarah.brepoels@asster.be)

Zin in een uitdaging?

Solliciteer dan online via www.asster.be/solliciteren en voeg je CV en motivatiebrief zeker toe!
Solliciteren kan tot en met 19/05/2019. We wensen de selectiegesprekken bij voorkeur in te plannen tussen 21/05 en 25/05. Gelieve hiermee alvast rekening te houden.

Transmurale zorgmanager (m/v) volwassenen en ouderen – Voltijds – Onbepaalde duur 

Voor onze doelgroepen volwassenen en ouderen zijn wij op zoek naar een transmurale zorgmanager. Als transmurale manager ben je in eerste instantie een verbinder. Je bouwt bruggen tussen teams en afdelingen maar ook tussen het ziekenhuis en het GGZ-netwerk om zo de doelen voor jouw doelgroepen te bereiken, nl.  een mensgericht, kwalitatief, ‘evidence-based’ en gecontinueerd behandel– en zorgtraject. Daarnaast ben je een ondersteuner en faciliteer je de werking van de kernteams binnen verschillende zorgclusters en –afdelingen, met specifieke aandacht voor belangrijke transfermomenten binnen het ziekenhuis en netwerk.

Functieomschrijving

Als transmurale zorgmanager maak je deel uit van een bruisend managementteam en  kies je voor een afwisselend en uitdagend jobpakket dat zich zowel binnen als buiten de muren van Asster bevindt:
• Je zet je ‘grenzeloos’ in om de clusters en afdelingen – en hun kernteams in het bijzonder – te
  ondersteunen. Je bent hun aanspreekpunt binnen volgende managementdomeinen:

 1.   Leiderschap: het ondersteunen en coachen van afdelingshoofden en psychologen op
    vlak van leiderschapsstijl en –vaardigheden.
 2.   Beleid en strategie: het coachen, begeleiden en ondersteunen van de implementatie
    van beleidslijnen in functie van de specificiteit van de doelgroep.
 3.   Medewerkers- en middelenmanagement: een onderbouwde toewijzing op basis van
    een correct inzicht in de noden en behoeften en kennis van en ervaring met de
    doelgroep.
 4.   Procesmanagement: het “vertalen” van processen naar doelgroepen, waarbij zicht op
    de specificiteit van elke doelgroep een meerwaarde is.

• Nieuwe maatschappelijke/netwerkgerelateerde en wetenschappelijke ontwikkelingen in kader van
  crisis / kortdurende behandeling en langdurige zorg  maken je nieuwsgierig. Je gaat proactief aan de
  slag om de zorg voor jouw doelgroepen in een kwalitatieve, ziekenhuisbrede geïntegreerde visie op
  acute kortdurende zorg / crisiszorg of  langdurige zorg te vertalen. Je zet zo mee de bakens uit van
  een kwalitatief, ‘evidence-based’ behandel– en zorgtraject.
• Je ontwikkelt inhoud, visie en beleid waarbij je steeds drie doelen voor ogen houdt:

 1.   Draagt dit bij tot een efficiëntere, effectievere, kwaliteitsvolle en mensgerichte zorg voor
    de patiënt (en zijn context)?
 2.   Leidt dit tot een betere, afstemming en samenwerking tussen afdelingen en clusters en
    het aanreiken van ‘good practices’?
 3.   Versterkt dit onze netwerkpositie en de samenwerking met de partners – in het
    bijzonder ook verwijzers?

Functieprofiel

• Je hebt een stevige theoretische basis die zich vertaalt in een zorg georiënteerd masterdiploma.
• Deze kennis vul je aan met ervaring als leidinggevende en ervaring binnen de GGZ. Heb je al een
  voorgeschiedenis in het werken met de GGZ-doelgroep volwassenen of ouderen, dan is dat een
  pluspunt.
• Je kan je vastbijten in beleidswerk op strategisch/tactisch niveau waarbij je je eigen doelen niet
  uit het oog verliest …
• … maar altijd inzet op verbinding tussen afdelingen/clusters, binnen het managementteam en het
  netwerk.
• Een ‘hands-on’ aanpak schrikt je niet af: je bedenkt niet alleen het beleid maar operationaliseert het
  ook …
• … en daarbij weet je mensen warm te maken en te coachen. Jouw leiderschapsstijl brengt
  mensen samen en zo maak je kwalitatieve en mensgerichte zorg waar.

Aanbod

• Een voltijds contract van onbepaalde duur
• Startdatum: zo spoedig mogelijk
• Verloning: conform de ziekenhuisbarema’s
• Extralegale voordelen (o.a. maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering,
  kinderopvang tijdens schoolvakanties) alsook tal van mogelijkheden tot persoonlijke groei (opleiding,
  on-the-job training)
• Een werkomgeving waar open communicatie, enthousiasme, humor, durf,
  verantwoordelijkheidszin en professionalisme
worden gewaardeerd.

Bijkomende informatie

• Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij mevr. Ann Hendrickx, directeur patiëntenzorg 
  (011/78 80 03 of ann.hendrickx@asster.be)
• Voor algemene informatie kan je terecht bij mevr. Sarah Brepoels, arbeidspsychologe Asster   
  (011/78 81 59 of sarah.brepoels@asster.be)

Ga de uitdaging aan

… en solliciteer online via www.asster.be/solliciteren. Solliciteren kan tot en met 02/06/2019.

De selectieprocedure bestaat uit 3 rondes. De 1e ronde zal doorgaan op 11 juni 2019. De 2e ronde (assessment bij een extern bureau) is gepland op 13 of 14 juni 2019. De derde ronde zal plaatsvinden op 18, 19 of 20 juni 2019. Gelieve alvast rekening te houden met deze data.

Algemeen directeur (M/V) 

Asster groepeert 592 ziekenhuisplaatsen en 110 PVT-bedden. Het psychiatrisch centrum (psychiatrisch ziekenhuis en PVT)  situeert zich op twee campussen: campus Melveren en campus Stad, beide gelegen te Sint-Truiden.
Het P.C. biedt gespecialiseerde en intensieve zorg aan voor mensen uit alle leeftijdsgroepen (kinderen en jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen) met een psychiatrische problematiek met nood aan korte of meer langdurige trajecten. Asster zet hard in op innovatieve projecten en participeert actief aan de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. De organisatie speelt een grote rol in vele netwerken.
Asster telt meer dan 900 medewerkers.

Jouw functie

• Als algemeen directeur van Asster ben je bevoegd en verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en
   de algemene leiding over het geheel van het psychiatrisch centrum.
• Je speelt een actieve rol in diverse netwerken en vertegenwoordigt het ziekenhuis en het PVT t.a.v.
   de overheden en diverse externe overlegorganen.
• Je blijft bestendig op de hoogte van de evoluties binnen de GGZ en belendende sectoren en schoolt
   je regelmatig bij in de domeinen management en leiderschap.

Jouw profiel

• Je bent fundamenteel bekommerd om het welzijn van de patiënt en zijn context en hebt een grote
   gevoeligheid voor kwaliteitsvolle, mensgerichte zorg.
• Je onderschrijft de missie, engagementsverklaring en grondstroom van Asster en haar visie op de
   procesgeoriënteerde organisatie.
• Je hanteert  een coachende leiderschapsstijl, waarbij medewerkers zo veel mogelijk in hun kracht
   worden gezet en medewerkers worden empowered tot betere zorg en zorgondersteuning. Je bent
   een echte teamspeler, in eerste instantie binnen het directie en beleidscomité, maar ook in de
   beleidsorganen van de diverse netwerken.
• Je hebt communicatieve en onderhandelingsvaardigheden
• Je bent waarden-gedreven en christelijk geïnspireerd.
• Je beschikt over een universitair diploma (bij voorkeur menswetenschappen) en een bijkomende
   opleiding management of beleid strekt tot aanbeveling
• Je hebt een strategische visie op zorgverlening.
• Je hebt ervaring in een leidinggevende functie in de (geestelijke) gezondheids- en welzijnszorg.

Wij bieden

• Een boeiende en inspirerende werkomgeving, niet alleen binnen Asster zelf, maar ook in een
   ruimere context van zorgcircuits en netwerken
• Een dynamische, innoverende en duurzame werkcontext, waar mensgerichte zorg centraal staat
• Aantrekkelijke bezoldigingsvoorwaarden met extralegale voordelen.

Interesse?

Bijkomende informatie kan je verkrijgen bij:
- de huidige algemeen directeur dhr. Jaak Poncelet (Asster, 0494 302411)
- bestuurder dhr. Koen Oosterlinck  (0473/280723).

Geïnteresseerden zijn bereid deel te nemen aan een screening en richten hun sollicitatiebrief met uitgebreid CV vóór 17 juni 2019 aan Raf De Rycke, voorzitter, raf.de.rycke@fracarita.org