Ergotherapeut(e) De Lier 2 Deeltijds (75%) Bepaalde duur (01/07/19 31/12/19) 

Momenteel zijn we op zoek naar een ergotherapeut(e) voor De Lier 2. Deze afdeling maakt deel uit van de zorgcluster De Lier, die zich richt op de indicatiestelling, observatie, diagnostiek en gespecialiseerde behandeling van volwassen patiënten met stemmings-, somatoforme of angststoornissen of met problemen op vlak van identiteit en persoonlijkheid. De Lier 2 is een opname- en behandelafdeling. Als ergotherapeut zal je tewerkgesteld worden in de twee behandelgroepen voor patiënten met een stemmings- en angststoornis, waarbij de ernst van depressieve en/of angststoornis van die aard is dat een ambulante of dagklinische behandeling niet mogelijk is of niet effectief is gebleken. De stemmings- en angststoornis vormen het primaire behandeldoel, doch comorbide psychiatrische en psychologische stoornissen worden eveneens behandeld. De behandelingsvisie is gestoeld op de principes van de gedragstherapie, meer in het bijzonder gedragsactivatie en ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Het medicamenteuze beleid op de afdeling past eveneens in deze visie. Psycho-educatie en het betrekken van de omgeving van patiënt vormen een rode draad doorheen de gehele behandeling.

Functieomschrijving

De ergotherapeut(e):
• Werkt een ergotherapeutische behandeling uit in overleg met het interdisciplinair team en rekening
  houdend met zowel de specifieke psychische kwetsbaarheid van patiënten als het globale
  behandelingsplan
• Organiseert ergotherapeutische sessies, zowel individueel als in groep, waarbij  via ‘betekenisvolle
  activiteiten’ aan ervaren noden van patiënten gewerkt wordt op het vlak van zelfredzaamheid,
  productiviteit en vrije tijd
• Helpt bij handelingsproblemen t.g.v. de psychische kwetsbaarheid met als doel te komen tot herstel
  en participatie in de maatschappij te optimaliseren
• Neemt deel aan interdisciplinair teamoverleg en weet eigen observaties te vertalen naar de rest van
  het team
• Engageert zich voor de vakgroepwerking ergotherapie binnen het ziekenhuis
• Rapporteert via het elektronisch patiëntendossier en verzorgt administratieve taken eigen aan de
  taakomschrijving

Functieprofiel

• Je het een goede kennis van psychiatrische ziektebeelden en kan je vinden in het therapeutisch
  referentiekader dat op de afdeling gehanteerd wordt
• Je hebt een grote interesse in het werken met deze doelgroep, ervaring en/of affiniteit met de
  doelgroep is zeker een pluspunt
• Je hebt oog voor de patiënt in zijn geheel en kan ook werken met patiënten in groep
• Je hebt kennis van de laatste tendensen binnen je vakdomein
• Je beschikt over sterkte observationele kwaliteiten
• Je bent flexibel, stressbestendig en beschikt over voldoende draagkracht
• Je toont initiatief en betrokkenheid
• Je beschikt over een sterke verantwoordelijkheidszin en plichtsbewustheid
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

Aanwervingsvoorwaarden

• Je beschikt over een bachelor ergotherapie
• Je hebt een sterke interesse in de geestelijke gezondheidszorg en herkent je in de gevraagde
  competenties

Aanbod

• Tewerkstellingspercentage: Deeltijds (75%), 4 dagen per week (ma – di – do – vrij)
• Campus: Stad
• Afdeling: De Lier 2
• Startdatum: 01/07/2019
• Contract: Bepaalde duur (tot 31/12/2019)
• Weddeschaal: Conform de ziekenhuisbarema’s
• Een zeer boeiende job in een enthousiast team met ruimte voor ontwikkelings- en
  doorgroeimogelijkheden
• Een correcte verloning en heel wat extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis
  hospitalisatieverzekering, kinderopvang tijdens schoolvakanties, …)

Wens je bijkomende informatie?

Voor bijkomende inhoudelijke informatie kan je terecht bij:
• dhr. Henri Gilissen  (011/78 83 20 –  henri.gilissen@asster.be )
• mevr. Els Beankens, vakgroepverantwoordelijke ergotherapie (011/78 83 78 – els.beankens@asster.be)
Voor bijkomende algemene informatie kan je terecht bij:
• Sarah Brepoels, arbeidspsychologe (011/78 81 59 – sarah.brepoels@asster.be)

Zin in een uitdaging?

Solliciteer dan online via www.asster.be/solliciteren en voeg je CV en motivatiebrief zeker toe!
Solliciteren kan tot en met 31/05/2019.

Ergotherapeut(e) Mobiele equipe Voltijds Onbepaalde duur 

Momenteel zijn we op zoek naar een ergotherapeut(e) voor de mobiele equipe. Deze vacature betreft een tewerkstelling binnen campus Melveren. Als ergotherapeut binnen deze campus kom je in contact met 4 zorgclusters, waaronder:
• Spika: kinderen en jongeren met psychiatrische, emotionele of gedragsproblemen;
• De Zeilen: (jong)volwassenen met psychische problemen, problemen met het opnemen van
  ontwikkelingstaken en/of een verstandelijke beperking;
• Libra: volwassenen met een afhankelijkheidsprobleem inzake alcohol, medicatie of gokken;
• Sirius: ouderen met cognitieve en functionele stoornissen.

Je job bestaat uit het vervangen van collega ergotherapeuten die vast verbonden zijn aan een afdeling bij geplande of niet-geplande afwezigheid. Dit om de continuïteit in het zorgaanbod van de patiënt te garanderen. Er wordt gestreefd naar een efficiënte en kwaliteitsvolle vervanging.

Functieomschrijving

De ergotherapeut(e):
• Beheert zelf de aanvragen, maakt zelfstandig een planning op en communiceert deze wekelijks naar
  de betrokken ergotherapeuten en/of afdelingshoofden.
• Organiseert bij niet-geplande afwezigheid zelf ergotherapeutische sessies, zowel individueel als in
  groep, met betrekking tot de dag- en vrijetijdsbesteding van de patiënten, rekening houdend met de
  noden en behoeften van de doelgroep.
• Rapporteert eigen observaties systematisch bij de betreffende ergotherapeut en/of collega’s.
• Engageert zich voor de vakgroepwerking ergotherapie binnen het ziekenhuis, alsook voor het
  vergaren van wetenschappelijke literatuur, het volgen van bijscholingen etc.

Functieprofiel

• Je het een goede kennis van psychiatrische ziektebeelden
• Je hebt kennis van de laatste tendensen binnen je vakdomein
• Je bent flexibel gezien de variatie (verschillende zorgclusters en afdelingen met ieder hun specifieke
  werking en patiëntenpopulatie)
• Je hebt oog voor de patiënt in zijn geheel en kan werken met patiënten in groep
• Je hebt een empathisch vermogen en bent respectvol voor elk individu
• Je beschikt over sterkte observationele kwaliteiten
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
• Je kan grenzen stellen en bewaken
• Je toont initiatief en autonomie
• Je bent stressbestendig en beschikt over voldoende draagkracht
• Je beschikt over een sterke verantwoordelijkheidszin en plichtsbewustheid

Aanwervingsvoorwaarden

• Je beschikt over een bachelor ergotherapie
• Je hebt een sterke interesse in de geestelijke gezondheidszorg en herkent je in de gevraagde
  competenties

Aanbod

• Tewerkstellingspercentage: Voltijds
• Campus: Melveren
• Startdatum: 09/09/2019
• Contract: Onbepaalde duur
• Weddeschaal: Conform de ziekenhuisbarema’s
• Een zeer boeiende job met veel variatie en kansen voor persoonlijke groei
• Een correcte verloning en heel wat extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis
  hospitalisatieverzekering, kinderopvang tijdens schoolvakanties, …)

Wens je bijkomende informatie?

Voor bijkomende inhoudelijke informatie kan je terecht bij:
• mevr. Els Beankens, vakgroepverantwoordelijke ergotherapie
  (011/78 83 78 – els.beankens@asster.be)
Voor bijkomende algemene informatie kan je terecht bij:
• Sarah Brepoels, arbeidspsychologe (011/78 81 59 – sarah.brepoels@asster.be)

Zin in een uitdaging?

Solliciteer dan online via www.asster.be/solliciteren en voeg je CV en motivatiebrief zeker toe!
Solliciteren kan tot en met 05/07/2019.