Vraag naar informatie of opname 

Voor een vraag tot opname kan je steeds terecht op het centraal nummer 011 78 80 11.
Het onthaal zal je in contact brengen met de psychiater of sociale dienst die uw opnamevraag zal behandelen.

Het Ziekenhuis is altijd bereikbaar, 24 u/24 u, zeven dag op zeven.

Ook voor dringende vragen kan je terecht op het centrale nummer 011 78 80 11.
Na overleg met de psychiater van wacht is een spoedopname mogelijk.

Bij ons zijn de geneesheer-psychiaters in belangrijke mate toegewezen aan afdelingen om alzo een nog meer gespecialiseerde werking te kunnen uitbouwen. Specifieke vragen kunnen dan ook het best gesteld worden aan de psychiater die voor de betrokken doelgroep het meest gespecialiseerd is.