• home
  •  » ik ben verwijzer

Van complexe zorgvraag naar een gericht behandelplan 

Vele patiënten kunnen consultatief of ambulant behandeld worden. Voor sommige patiënten is echter een opname noodzakelijk: hetzij in volledige, hetzij in partiële hospitalisatie. Hulpverleners worden vaak geconfronteerd met zeer moeilijke en complexe zorgvragen. Achter de initiële zorgvraag (de reden van opname) kunnen diverse noden of vragen schuil gaan. Een goede exploratie van de problemen, via gerichte observatie door een multidisciplinair team, is van groot belang.

Na verduidelijking van de hulpvraag wordt nagedacht en overleg gepleegd over “verbetering”. Een duidelijke en realistische doelstelling wordt geformuleerd. Om deze doelstelling te bereiken wordt een begeleidingsattitude en concrete acties afgesproken die zowel inspelen op het probleem als op de context van dit probleem (etiologie / invloeden – symptomen / gevolgen). Het behandelplan wordt systematisch en regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.

Rond de patiënt zijn heel wat hulpverleners interdisciplinair actief:

  • de psychiater, als eindverantwoordelijke voor de behandeling,
  • psychologen,
  • maatschappelijk assistenten,
  • ergotherapeuten, arbeidstherapeuten
  • bewegingstherapeuten
  • verpleegkundigen

Zo nodig wordt beroep gedaan op andere specialismen: huisarts, creatief therapeut, arbeidstrajectbegeleiding, enz. Alle bij het zorgproces betrokken actoren, met inbegrip van de patiënt, worden betrokken bij het opstellen van het behandelplan.

Vele patiënten kunnen na een verblijf op de opname-afdeling het ziekenhuis weer verlaten.
Sommige patiënten kunnen rechtstreeks of na een volledig verblijf op een opname-afdeling, in daghospitalisatie komen. Dat wil zeggen dat zij gedurende één of meerdere dagen per week enkel overdag naar het ziekenhuis komen.

Bepaalde patiënten hebben een meer langdurig behandelingsprogramma nodig. Zij krijgen een gespecialiseerde zorg op een behandelingsafdeling. Ook op die afdelingen wordt actief gewerkt aan ontslag naar huis of naar een naar een vervangende thuissituatie, zoals het Psychiatrisch Verzorgings Tehuis of    Beschut Wonen.

Wens je meer informatie over geestelijke gezondheidszorg?