Tijdens het verblijf 

Zodra u op de afdeling toekomt, wordt u opgevangen door uw patiëntenbegeleider. Deze is een verpleegkundige die u tijdens uw verblijf op de afdeling zal begeleiden samen met uw psychiater, en bij wie u terecht kunt met al uw vragen en problemen. Uw patiëntenbegeleider is een contactpersoon tussen u en de verschillende zorgverleners van het behandelteam van uw afdeling. Hij zal ook contact nemen met uw familie, tenzij er redenen zijn om dat niet te doen.