PatiŽntenrechten 

In de wet op de patiëntenrechten (BS 26 september 2002) worden de individuele rechten van de patiënt vastgelegd. Zie www.patiëntenrechten.be

Het psychiatrisch ziekenhuis Asster hecht veel belang aan deze wet.
Tijdens je opname word je door de hulpverleners regelmatig geïnformeerd over de behandeling, de bejegening, de leefregels en de organisatie van het verblijf op de afdeling en de administratieve aspecten ervan.

Ondanks onze inspanningen om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden, kan je een andere mening hebben over ‘goede zorg’ of denken dat er niet professioneel gehandeld is. Het is belangrijk dat je dat ter sprake brengt bij je persoonlijke begeleider of bij een ander teamlid.
Zo kan je terecht bij je behandelende psychiater, het afdelingshoofd, de zorgmanager, de psycholoog of de maatschappelijk werker van je afdeling.
Als je klachten omwille van de ernst, aard of context niet kan melden bij het behandelingsteam of als je het gevoel hebt dat je klachten onvoldoende worden gehoord, kan je een beroep doen op verschillende klachteninstanties in het ziekenhuis zoals:

  • De interne klachtencomissie van Asster, onder voorzitterschap van Mevr. Kathleen van Orshaegen.  Ze is te bereiken: op het nummer 011 78 81 52 of via e-mail katleen.vanorshaegen@asster.be
  • De ombudsdienst
  • Een formele klachteninstantie.  Meer informatie hierover kan je bekomen
    bij de ombudsvrouw of bij de interne klachtencommissie.

Bij klachten over grensoverschrijdend gedrag, neem je best contact op met één
van de meldpersonen:

 

De brochure ‘een uitnodiging tot dialoog’ is eveneens beschikbaar op de afdeling.