Een gedeeld elektronisch zorgdossier ter bevordering van samenwerking en continuÔteit van zorg 

Binnen PZ Asster, PVT De Passer en de mobiele teams van het netwerk Reling zetten hulpverleners zich dagelijks in om de kwaliteit van zorg tot een hoger niveau te tillen.

Om u deze kwaliteitsvolle zorgverlening te bieden, werken PZ Asster, PVT de Passer en de mobiele teams van Reling met een uniform en interdisciplinair gedeeld elektronisch patiënten- en bewonersdossier Obasi. Dit heeft als voordeel dat samenwerking en continuïteit van zorg optimaal ondersteund kunnen worden. Zo kunnen beslissingen gebaseerd worden op een vollediger en transparanter dossier.

Het gedeeld elektronisch dossier is streng beveiligd. Dossiergegevens worden bewaard volgens wettelijke termijnen. Voor u als patiënt of bewoner houdt dit in dat, van zodra u door één van deze partners wordt behandeld/begeleid of (her)opgenomen wordt, relevante dossiergegevens automatisch toegankelijk worden voor alle direct betrokken zorgverleners. Dit kan echter op uitdrukkelijke voorwaarde dat er een therapeutische relatie is én dit enkel zolang de betrokkenheid bij uw behandeling of begeleiding duurt. Al onze zorgverleners zijn bovendien gebonden aan een strikt beroepsgeheim.

We vinden het belangrijk dat u als patiënt en/of bewoner weet dat zorgverleners van PZ Asster, PVT De Passer en de mobiele teams van Reling betrokken in uw behandeling toegang hebben tot uw elektronisch dossier van zodra uw behandeling/begeleiding/verblijf start bij één van deze partners. U hoeft hier zelf geen stappen voor te ondernemen.

U kan uw behandelende zorgverleners de toegang tot uw dossier niet ontzeggen, omdat het dossier een noodzakelijk onderdeel is van een multidisciplinaire, veilige en kwaliteitsvolle behandeling of begeleiding.

Uiteraard kan u ook zelf uw gegevens binnen het dossier inkijken. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar onze brochure

Via deze info hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd over ons gemeenschappelijk dossier.

Voor bijkomende vragen ikv het elektronisch patiënten- en bewonersdossier kan u terecht bij Riet Fonteyne, manager kwaliteit en patiëntveiligheid binnen Asster, 011/788140, riet.fonteyne@asster.be.

Voor vragen ikv gegevensbescherming kan u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van Asster via dpo@asster.be.