Vraag tot opname 

Voor een vraag tot opname kan je steeds terecht op het centraal nummer 011 78 80 11.
Je kan je richten naar een geneesheer-specialist naar keuze of naar de sociale dienst.

Het Ziekenhuis is altijd bereikbaar, 24 u/24 u, zeven dag op zeven.
Ook voor dringende vragen kan je terecht op het centrale nummer 011 78 80 11.

Na overleg met de psychiater van wacht is een spoedopname mogelijk.

Gedwongen opname 

In sommige omstandigheden is jouw opname geen vrijwillige keuze. Omwille van geestesziekte gecombineerd met een gevaarsrisico en gegeven dat gedwongen opname de enige kans op behandeling is, heeft de vrederechter of de procureur des Konings - geadviseerd door een arts/psychiater - beslist om je gedwongen op te nemen.
Een gedwongen opname betekent niet dat je ook gedwongen behandeld wordt: wij hopen dat je door in Asster te verblijven en door de gesprekken met onze deskundigen ook kiest voor een behandeling.
Een gedwongen opname betekent ook geen 'oneindig' verblijf in Asster: je observatieperiode bedraagt minimaal 10 dagen en in het uiterste maximum 2 jaar.
Meer informatie over de gedongen opname vind je in de volgende brochure 'van gedwongen opname tot nazorg'.

Specifiek voor het thema gedwongen opname binnen Asster kan je terecht bij het diensthoofd patiëntenadministratie Dhr. Karel Van Severen. Heb je vragen over je patiëntenrechten wend je dan tot onze ombudsvrouw Marlies Thonnon (011/788165).

 

Contactgegevens 

Meer informatie betreffende de kostenregeling kan u bekomen bij de dienst administratie van het ziekenhuis.

Psychiatrisch ziekenhuis Asster
dienst patiëntenadministratie
Halmaalweg 2
3800 Sint-Truiden

011 78 80 11
info@asster.be

De aanmelding 

Bij een opname meldt je je aan bij het onthaal van het ziekenhuis op Campus Melveren of Campus Stad, naargelang de afdeling van opname.