• home
  •  » ik ben patient

Informatie voor de patiŽnt 

Medewerkers delen jouw zorg

De opname in een psychiatrisch ziekenhuis is meestal een ingrijpende gebeurtenis.

Als patiënt verlaat je jouw vertrouwde omgeving om jezelf tijd en ruimte te geven voor een intensieve behandeling. Zorgvragen zijn vaak complex. Achter een bepaalde zorgvraag kunnen andere problemen schuil gaan. Daarom is een degelijk onderzoek en een gerichte observatie heel belangrijk. Om dit kwaliteitsvol te laten gebeuren, word je opgenomen op een afdeling, die gespecialiseerd is in de behandeling en begeleiding van problemen waarmee ook jij te kampen hebt.

Eens de hulpvraag verduidelijkt, kunnen doelstellingen en interventies gebundeld worden in een behandelplan. Een gans team van medewerkers is hierbij betrokken. Jouw medewerking en deze van jouw familie is hierbij van groot belang.

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking zal leiden tot een verbetering van jouw situatie en die van je gezinsgenoten. Onze medewerkers doen alvast hun uiterste best om je de meest adequate behandeling en begeleiding aan te bieden.

Na een tijdelijk verblijf op de afdeling wordt het ontslag voorbereid en kan je het ziekenhuis weer verlaten.
Soms zal het behandelteam voorstellen om na een volledig verblijf nog in dagbehandeling te komen. Dat wil zeggen dat je gedurende één of meerdere dagen per week enkel overdag naar het ziekenhuis komt. Zelfs een rechtstreekse opname in dagbehandeling is mogelijk, wanneer een volledig opname niet nodig is.

Soms heb je meer baat bij een langdurig behandelingsprogramma. Op deze afdelingen is er een gespecialiseerd behandelaanbod, waar actief gewerkt wordt aan ontslag naar huis of  naar een vervangende thuissituatie, zoals het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) of Beschut Wonen. Ook begeleiding vanuit het mobiel team van Reling is mogelijk.

De afdelingen zijn opgedeeld in leeftijdsdoelgroepen:

In sommige omstandigheden is jouw opname geen vrijwillige keuze. Omwille van geestesziekte gecombineerd met een gevaarsrisico en gegeven dat gedwongen opname de enige kans op behandeling is, heeft de vrederechter of de procureur des Konings - geadviseerd door een arts/psychiater - beslist om je gedwongen op te nemen.
Een gedwongen opname betekent niet dat je ook gedwongen behandeld wordt: wij hopen dat je door in Asster te verblijven en door de gesprekken met onze deskundigen ook kiest voor een behandeling.
Een gedwongen opname betekent ook geen 'oneindig' verblijf in Asster: je observatieperiode bedraagt minimaal 10 dagen en in het uiterste maximum 2 jaar.
Meer informatie over de gedongen opname vind je in de volgende brochure 'van gedwongen opname tot nazorg':

Specifiek voor het thema gedwongen opname binnen Asster kan je terecht bij het diensthoofd patiëntenadministratie Dhr. Karel Van Severen. Heb je vragen over je patiëntenrechten wend je dan tot onze ombudsvrouw Marlies Thonnon (011/788165)
 

 

 

Wens je meer informatie over geestelijke gezondheidszorg? 

Te Gek!?

Vlaams patiëntenplatform

Alles over patiëntenrechten

Formulier aanwijzing vertrouwenspersoon

vzw Uilenspiegel (UilenSpiegel VZW is een pluralistische vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Sterk in patiëntenvertegenwoordiging, vorming, herstel, ervaringsdeskundigheid, lotgenotencontact, informeren en beeldvorming.)