Laatste update: 8/10/2020 

CORONA-VIRUS (Covid 19) - UPDATE richtlijnen voor patiŰnten, bezoekers en stagiairs 

Om preventief de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan gelden momenteel een aantal richtlijnen in Asster.  

ALGEMENE RICHTLIJN VOOR IEDEREEN 

​Van zodra je de terreinen van Asster betreedt, draag je een mondmasker. Dit geldt voor iedereen:

 • Interne medewerkers
 • Externen: leveranciers, bezoekers, professionele bezoekers, studenten, …
 • Patiënten

NIEUWE OPNAME OF POLIKLINISCH CONSULT 

JE HEBT GEEN SYMPTOMEN OF VERHOOGDE KANS OP BESMETTING 

 • Er zal bij opname systematisch een onderzoek op Covid-19 worden uitgevoerd. Er kunnen bijkomende beschermingsmaatregelen gevraagd worden.
 • Ook als je een dagbehandeling wil starten, word je eerst in het ziekenhuis getest. Is deze test negatief, dan kan je je behandeling starten. Test je positief, dan wordt je behandeling uitgesteld.  

ER BESTAAT EEN VERHOOGDE KANS DAT JE CORONA OPLIEP. JE HEBT SYMPTOMEN (zoals koorts, infectie bovenste luchtwegen, ...), BEZOCHT EEN RISICOGEBIED, OF HAD CONTACT MET EEN CORONA-PATI╦NT 

 • Gelieve je opname uit te stellen met 14 dagen na het verdwijnen van ziekteverschijnselen.
 • Neem steeds telefonisch contact op met Asster en kom niet naar een gepland opnamegesprek.
 • Raadpleeg bij symptomen je huisarts.

​JE BENT BESMET MET CORONA 

 • Volg de richtlijnen van je huisarts.
 • Stel je opname in Asster uit tot je door je huisarts genezen en niet meer besmettelijk verklaard bent.
 • Verwittig Asster telefonisch en kom niet zelf naar Asster.

JE VERBLIJFT IN ASSTER 

HYGI╦NE EN AFSTAND HOUDEN IS DE BOODSCHAP 

 • Was regelmatig je handen: voor het eten, na bezoek toilet, na hoesten of niezen. 60 seconden handen wassen komt overeen met tweemaal het liedje ‘happy birthday’ zingen
 • Vermijd nauw contact met anderen: geef geen handen, bewaar afstand, …
 • Iedereen vanaf 12 jaar draagt een stoffen masker, dat in het ziekenhuis blijft en ook hier gewassen wordt. Uitzonderingen hierop zijn:
  • Op de eenpersoonskamer
  • Op de tweepersoonskamer, als je alleen bent of 1,5 meter afstand kan houden en de kamer goed geventileerd is
  • Tijdens therapie sessies in een geventileerd lokaal of buiten, waarbij je 1,5 meter afstand kan houden en je niet in de ruimte verplaatst
  • Bij wandelen op het terrein met maximum 4 personen, als je voldoende afstand houdt

 

WEEKENDS, DAGUITSTAPPEN EN HET VERLATEN VAN HET DOMEIN 

 • Je kan bezoek krijgen van 4 vaste personen (personen onder 12 jaar worden niet meegerekend). Deze bezoekers blijven steeds dezelfde. Als je zelf op bezoek kan gaan (weekends en daguitstappen) telt het gezin dat je bezoekt mee als één van deze vier personen.
 • Weekends en daguitstappen worden afgeraden. Het kernteam kan op individuele basis toch weekends of daguitstappen toekennen, als zij inschatten dat dit voldoende veilig kan gebeuren.
  • Je mag enkel op weekend of uitstap naar je vast gezin/bubbel. (Dit gezin telt ook als één van de vier personen dat jou binnen Asster mag bezoeken.)
  • Vervoer wordt door datzelfde gezin geregeld. 
  • Er zijn dus geen nauwe contacten met meer dan één bubbel (met uitzondering van gescheiden ouders.)
 • Tijdens wandelmomenten mag je het terrein verlaten met maximaal 4 personen. Het kernteam schat op individuele basis in of dit kan of niet. Volgende richtlijnen worden gevolgd:
  • Met mondmasker (volg de richtlijnen van Stad Sint-Truiden)
  • Maximum 2 uren
  • Enkel een buitenactiviteit
  • Afstand houden van anderen
  • In een straal van 3 kilometer rondom het domein
  • Niet met de auto of openbaar vervoer, enkel te voet
  • Individueel naar de winkel gaan kan mits toestemming van het kernteam

VOEDINGSMIDDELEN 

 • Je mag enkel droge voeding in verpakking van je bezoek ontvangen.

VERMOEDEN VAN CORONA TIJDENS JE VERBLIJF 

Als je verdachte symptomen ontwikkelt, en vermoedelijk corona hebt opgelopen, word je geïsoleerd op je kamer. Je zal getest worden op corona. Indien uit deze test blijkt dat je corona opliep, zal er overgegaan worden tot quarantaine thuis, of op onze Covid afdeling.


JE BENT BEZOEKER 

 • Iedere patiënt mag bezoek ontvangen van vier vaste personen (kinderen onder 12 jaar niet meegerekend). Dit blijven steeds dezelfde personen. De gezinsbubbel van de patiënt telt als één van deze vier personen. 
 • Als het lokaal het toelaat, mogen er meerdere personen tegelijk op bezoek komen. Echter nooit meer dan 3 (kinderen onder 12 jaar niet meegerekend). 
 • Bezoekers doen de coronacheck alvorens ze op bezoek komen: vertoonde bezoek nu of in de voorbije 14 dagen corona symptomen of lieten ze zich testen, dan kunnen ze niet op bezoek komen.
 • Bezoek is mogelijk op afspraak: bezoek komt op tijd en niet te vroeg. Bezoekers spreken met de afdeling af waar ze zich aanmelden.
 • Bezoek volgt bij het betreden van het terrein alle mogelijke hygiënische maatregelen:
  • Wassen en ontsmetten van handen voor en na bezoek
  • Afstand houden en correct dragen van mondmasker (een proper, vers gewassen masker of een nieuw wegwerpmasker)
 • Elke bezoeker wordt geregistreerd
 • Wandelen buiten het terrein samen met bezoek is toegelaten als jullie de richtlijnen rond stadswandeling strikt volgen.
 • Het bezoek gaat door in het daarvoor voorziene lokaal. Meerdere personen (maximum 3) mogen tegelijk op bezoek komen als het lokaal dat toelaat.

AFHALEN VAN WASGOED

 • Regelingen over het ophalen en brengen van wasgoed kunnen telefonisch met de afdeling gemaakt worden

JE BENT STAGIAIR 

De stage-activiteiten van 2019-2020 liepen door in Asster met uitzondering van de stage-activiteiten binnen de dagklinieken van Asster. Voor deze stagiairs hebben we intern een oplossing/alternatief gezocht.
Wij willen het leerproces van de studenten zo weinig mogelijk verstoren dus ook voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 werd de stageplanning al opgemaakt en ter beschikking gesteld aan de scholen.

We vragen stagiairs wel om in het bijzonder mee goede zorg te dragen voor zowel patiënten/bewoners als voor collega’s. Heb je twijfel? Heb je plots last van een acute infectie van bovenste of onderste luchtwegen, neem dan contact op met je huisarts en begeef je  NIET naar de afdeling. Breng uiteraard wel je school en je stage-afdeling telefonisch meteen op de hoogte van je afwezigheid.


CORONA-ALERT-APP 

De corona-alert-app waarschuwt je als je in nauw contact bent geweest met een besmet persoon. We adviseren zowel medewerkers, patiënten als bezoekers om deze app te installeren. Bekijk hier hoe je de app installeert. 


SPECIFIEKE RICHTLIJNEN VOOR SIRIUS 1 

Patiënten van de afdeling Sirius 1 behoren tot de kwetsbare doelgroep. Daarnaast zijn er sterke verschillen in de toestand van deze patiënten. Daarom hanteren we op deze afdeling een licht andere aanpak, waar we op maat van iedere patiënt de mogelijkheden inschatten. 

 • In overleg met het kernteam mogen patiënten de afdeling verlaten voor een wandeling op het terrein. Deze beslissing en de specifieke modaliteiten ervan (bv onder begeleiding of niet), wordt genomen voor iedere patiënt afzonderlijk en is afhankelijk van het psychiatrisch toestandsbeeld van de patiënt. 
 • Het behandelteam herbekijkt de situatie wekelijks. We nodigen patiënten en familie uit om vragen en voorstellen hierover aan het behandelteam mee te delen. Zo kunnen we samen tot een patiëntvriendelijk én patiëntveilig medisch beleid op maat van de patiënt komen.

VACCINATIE! FEIT EN FICTIE 

Is het vaccin veilig? Hoe is dat zo snel ontwikkeld kunnen worden? Wanneer ben ik aan de beurt? Vragen over coronavaccinatie zijn normaal. Hier vind je alvast de belangrijkste antwoorden. Ontdek meer op laatjevaccineren.be